Viktig informasjon

All informasjon som gis på vår hjemmeside, over telefon, via e-post og på våre produktetiketter knyttet til bruken av våre produkter er kun ment som veiledning. Hvis du er i tvil om bruken av noen av våre produkter, kan du kontakte en profesjonell i ditt område før du bruker dem.

Vi tar sikte på å gi deg så mye informasjon og veiledning som mulig, men ingen av informasjonene vi gir bør anses som spesifikke for dine personlige forhold, og all informasjon som gis skal betraktes som generell veiledning.

Hvis du foretar storstilt produksjon ved hjelp av produktene våre, vær oppmerksom på all informasjon som er gitt på dette nettstedet, via telefon, via e-post og på produktetikettene våre i forbindelse med blanding av oljer, dufter, smaker og farger er ment som en guide og vi anbefaler på det sterkeste å kjøre småskalaforsøk før du foretar større produksjon av produkter.

×
Velkommen nykommer
x